STRATANCE
WHITEPAPER

STRATANCE
WHITEPAPER

Bir Bakışta

Bir Bakışta

Nasıl?

Nasıl?

Nasıl?

Stratance, bu dönüşümü blokzinciri ve NFT çözümleri ile gerçekleştirir.

Stratance, bu dönüşümü blokzinciri ve NFT çözümleri ile gerçekleştirir.

Stratance, bu dönüşümü blokzinciri ve NFT çözümleri ile gerçekleştirir.

Çözümler

Çözümler

·      NFT’ler ile güvenli belge paylaşımı

·      Stratance’a özel (izne tabi) blokzinciri

·      Firmaların resmi tedarikçilerinin NFT ile onaylanarak onaylı tedarikçi olarak tanımlanması

·      NFT’ler ile güvenli belge paylaşımı

·      Stratance’a özel (izne tabi) blokzinciri

·      Firmaların resmi tedarikçilerinin NFT ile onaylanarak onaylı tedarikçi olarak tanımlanması

Özellikler

Özellikler

·      Belgelerin bir kez Stratance’a yüklenmesi yeterlidir.

·      İhale süreci ve satın alma gibi farklı ihtiyaçlar veya farklı kurumlar için tekrar eden belge paylaşımı ve belge kontrolü için harcanan zaman en aza indirilir ve verimlilik yaratılır.

·      Güvenli belge paylaşımı sayesinde belgelerin sahipliği ve yönetimi kontrol edilebilir.

·      Firmalar ve tedarikçiler arasında belgelerin takibi ve ilişkilendirilmesi Stratance üzerindeki NFT kullanımı ile kolay ve hızlı şekilde yönetilir.

·      Onaylı tedarikçiler yaratılır.

·      Kullanıcı dostu, basit, güvenli ve tek bir platform üzerinden ihale yönetimi ve teklif toplama, tedarikçi iletişimleri ve satın alma gibi iş süreçleri için kolay ve hızlı paylaşım, takip ve analiz imkanı sağlar.

·      Tedarikçilerden önceden ürün alınmış olduğu ve ürünlerin kalitesi NFT ile onaylanabilir. Güvenli referans sistemi yaratılır.

·      Belgelerin bir kez Stratance’a yüklenmesi yeterlidir.

·      İhale süreci ve satın alma gibi farklı ihtiyaçlar veya farklı kurumlar için tekrar eden belge paylaşımı ve belge kontrolü için harcanan zaman en aza indirilir ve verimlilik yaratılır.

·      Güvenli belge paylaşımı sayesinde belgelerin sahipliği ve yönetimi kontrol edilebilir.

·      Firmalar ve tedarikçiler arasında belgelerin takibi ve ilişkilendirilmesi Stratance üzerindeki NFT kullanımı ile kolay ve hızlı şekilde yönetilir.

·      Onaylı tedarikçiler yaratılır.

·      Kullanıcı dostu, basit, güvenli ve tek bir platform üzerinden ihale yönetimi ve teklif toplama, tedarikçi iletişimleri ve satın alma gibi iş süreçleri için kolay ve hızlı paylaşım, takip ve analiz imkanı sağlar.

·      Tedarikçilerden önceden ürün alınmış olduğu ve ürünlerin kalitesi NFT ile onaylanabilir. Güvenli referans sistemi yaratılır.

Faydalar

Faydalar

·      Firmalar tedarikçilerini onaylı tedarikçi olarak yönetir.

·      İhale ve tedarikçi yönetiminde operasyon maliyetleri azaltılır.

·      Doğru belgelerin doğru tedarikçilere erişimi sağlanır.

·      Veri güvenliği sağlanır.

·      Her zaman güncel belgeler ile çalışılır.

·      Belgelerin orijinalliğinin kontrolü sağlanır.

·      Tüm belgelerin tek elden yönetilmesi sağlanır.

·      Belgelerin versiyon güncellemeleri kolaylıkla yönetilebilir hale gelir.

·      Belgelerin revizyon ve paylaşımları hızlanır.

·      Stratance’ın kayıt özelliği sayesinde tüm işlemler ve tarihçe kayıt altına alınır.

·      Kağıt kullanımı ve masrafı ortadan kalkar.

·      Çoklu belge takibi kolaylıkla yapılabilir hale gelir.

·      Firma-tedarikçi ve firma-müşteri ilişkileri daha güvenli, hızlı, verimli ve iş odaklı hale gelir.

·      Firma ve tedarikçileri arasında referans ilişkisi kayıt altına alınarak denetim ve güven ortamı sağlanır.

·      Firmalar tedarikçilerini onaylı tedarikçi olarak yönetir.

·      İhale ve tedarikçi yönetiminde operasyon maliyetleri azaltılır.

·      Doğru belgelerin doğru tedarikçilere erişimi sağlanır.

·      Veri güvenliği sağlanır.

·      Her zaman güncel belgeler ile çalışılır.

·      Belgelerin orijinalliğinin kontrolü sağlanır.

·      Tüm belgelerin tek elden yönetilmesi sağlanır.

·      Belgelerin versiyon güncellemeleri kolaylıkla yönetilebilir hale gelir.

·      Belgelerin revizyon ve paylaşımları hızlanır.

·      Stratance’ın kayıt özelliği sayesinde tüm işlemler ve tarihçe kayıt altına alınır.

·      Kağıt kullanımı ve masrafı ortadan kalkar.

·      Çoklu belge takibi kolaylıkla yapılabilir hale gelir.

·      Firma-tedarikçi ve firma-müşteri ilişkileri daha güvenli, hızlı, verimli ve iş odaklı hale gelir.

·      Firma ve tedarikçileri arasında referans ilişkisi kayıt altına alınarak denetim ve güven ortamı sağlanır.

Stratance’da Kullanılabilecek Belge Örnekleri

Stratance’da Kullanılabilecek Belge Örnekleri

·      Satış ve satın alma belgeleri

·      Sertifikasyon belgeleri

·      Referans belgeleri ve takibi

·      Denetim belgeleri

·      Sözleşme belgeleri

·      Ürün kullanım belgeleri

·      Bakım belgeleri

·      Reçeteler, teknik belgeler

·      Talimatlar

·      Raporlar

·      Depolama ve stok dokümanları

·      Özlük belgeleri

·      Hak ediş belgeleri

·      Kalite belgeleri

·      Denetim belgeleri

·      Eğitim belgeleri

·      Garanti belgeleri

·      Satış ve satın alma belgeleri

·      Sertifikasyon belgeleri

·      Referans belgeleri ve takibi

·      Denetim belgeleri

·      Sözleşme belgeleri

·      Ürün kullanım belgeleri

·      Bakım belgeleri

·      Reçeteler, teknik belgeler

·      Talimatlar

·      Raporlar

·      Depolama ve stok dokümanları

·      Özlük belgeleri

·      Hak ediş belgeleri

·      Kalite belgeleri

·      Denetim belgeleri

·      Eğitim belgeleri

·      Garanti belgeleri

Platform Kullanım Özellikleri

Platform Kullanım Özellikleri

·      Kullanıcı dostu, yalın web arayüz

·      Farklı ihtiyaçlar için farklı türde NFT oluşturma

·      Hızlı belge takibi

·      İşlemlere ve kayıtlara dair ispat verilerinin kolay ve hızlı takibi

·      Sektörel olarak ayrıştırılmış arama 

·      Hızlı operasyonel destek

·      Teyit mekanizması

·      Hızlı eğitim

·      Hızlı entegrasyon

·      Dil desteği

·      ISO Standartları

·      Mobil uygunluğu

·      Bulut desteği

·      Kullanıcı dostu, yalın web arayüz

·      Farklı ihtiyaçlar için farklı türde NFT oluşturma

·      Hızlı belge takibi

·      İşlemlere ve kayıtlara dair ispat verilerinin kolay ve hızlı takibi

·      Sektörel olarak ayrıştırılmış arama 

·      Hızlı operasyonel destek

·      Teyit mekanizması

·      Hızlı eğitim

·      Hızlı entegrasyon

·      Dil desteği

·      ISO Standartları

·      Mobil uygunluğu

·      Bulut desteği

NFT'lerin Gelişimi

NFT'lerin Gelişimi

Blokzincirinin tahrif edilemeyen kayıt oluşturma özelliği ve akıllı sözleşmeler ile hayatımıza giren NFT’ler (değiştirilemez, benzersiz token’lar) sayesinde, dijital ortamdaki verilerin belli bir kişiye/kuruma aidiyetinin ispatlanabilmesi mümkün hale geldi.

 

Akıllı sözleşme protokolleri olan blokzincirlerinde oluşturulan birçok token standardı ile NFT’lerin kullanım alanları sürekli gelişim gösteriyor.

 

Kurumsal çözümler, dijital ortamda aidiyetin ispatlanabilmesi sebebiyle en çok gelişme beklenen alanların başında geliyor.

 

Örneğin, günümüzde birden fazla kuruluşta malları, hizmetleri ve varlıkları izlemek için oluşturulan Enterprise Non-Fungible Token, tedarik zinciri, üretim ve diğer birçok endüstrinin sorunlarını çözmek için kullanılmaktadır.

Blokzincirinin tahrif edilemeyen kayıt oluşturma özelliği ve akıllı sözleşmeler ile hayatımıza giren NFT’ler (değiştirilemez, benzersiz token’lar) sayesinde, dijital ortamdaki verilerin belli bir kişiye/kuruma aidiyetinin ispatlanabilmesi mümkün hale geldi.

 

Akıllı sözleşme protokolleri olan blokzincirlerinde oluşturulan birçok token standardı ile NFT’lerin kullanım alanları sürekli gelişim gösteriyor.

 

Kurumsal çözümler, dijital ortamda aidiyetin ispatlanabilmesi sebebiyle en çok gelişme beklenen alanların başında geliyor.

 

Örneğin, günümüzde birden fazla kuruluşta malları, hizmetleri ve varlıkları izlemek için oluşturulan Enterprise Non-Fungible Token, tedarik zinciri, üretim ve diğer birçok endüstrinin sorunlarını çözmek için kullanılmaktadır.

Kurumsal Dijital Dönüşüm İçin Yeni Çözüm: NFT’ler

Kurumsal Dijital Dönüşüm İçin Yeni Çözüm: NFT’ler

NFT’ler bir kayıt (dağıtık dijital defter) sistemi olan blokzinciri üzerinde oluşturulduğundan, NFT’ler ile yapılan işlemler, sadece NFT’lerin sahipleri tarafından dijital olarak imzalanma, blokzinciri kayıtlarının belirli bir şifreleme mekanizması ile çalışması ve ayrıca zaman damgası taşıma özelliklerine sahip olur.

 

Dijital imza, şifreleme ve zaman damgası biraraya gelerek, NFT’lerin temsil ettiği dijital belgelerin/verilerin güvenli ve doğrulanabilir olmasını sağlar. Veriler bir NFT’ye dönüştürüldüğünde, oluşturulması, değiştirilmesi, paylaşılması ve onaylanması gibi tüm aşamalar güvenli şekilde kaydedilir.

 

Güvenli ve doğrulanabilir kayıtlar yaratılması sayesinde NFT’ler, uzun ve karışık olan, ayrıca ciddi zaman, bütçe ve verimlilik kaybına yol açan kurumsal süreçlerin hızlanarak, basitleşerek ve şeffaflaşarak dönüşmesi için en uygun araçlar haline gelmektedir.

 

İnternet çağına hızlı uyum sağlayan kurumların elde ettiği avantajlara benzer şekilde, NFT’lerin yoğun olarak kullanılacağı bu yeni dijital çağa hızlı adapte olabilen ticari kurumların rekabette öne geçeceğini, resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının da hızlı, basit ve şeffaf süreçler sayesinde çok daha etkin şekilde işleyeceğini öngörmek zor olmaz.

NFT’ler bir kayıt (dağıtık dijital defter) sistemi olan blokzinciri üzerinde oluşturulduğundan, NFT’ler ile yapılan işlemler, sadece NFT’lerin sahipleri tarafından dijital olarak imzalanma, blokzinciri kayıtlarının belirli bir şifreleme mekanizması ile çalışması ve ayrıca zaman damgası taşıma özelliklerine sahip olur.

 

Dijital imza, şifreleme ve zaman damgası biraraya gelerek, NFT’lerin temsil ettiği dijital belgelerin/verilerin güvenli ve doğrulanabilir olmasını sağlar. Veriler bir NFT’ye dönüştürüldüğünde, oluşturulması, değiştirilmesi, paylaşılması ve onaylanması gibi tüm aşamalar güvenli şekilde kaydedilir.

 

Güvenli ve doğrulanabilir kayıtlar yaratılması sayesinde NFT’ler, uzun ve karışık olan, ayrıca ciddi zaman, bütçe ve verimlilik kaybına yol açan kurumsal süreçlerin hızlanarak, basitleşerek ve şeffaflaşarak dönüşmesi için en uygun araçlar haline gelmektedir.

 

İnternet çağına hızlı uyum sağlayan kurumların elde ettiği avantajlara benzer şekilde, NFT’lerin yoğun olarak kullanılacağı bu yeni dijital çağa hızlı adapte olabilen ticari kurumların rekabette öne geçeceğini, resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının da hızlı, basit ve şeffaf süreçler sayesinde çok daha etkin şekilde işleyeceğini öngörmek zor olmaz.

Stratance - Ana Unsurlar

Stratance - Ana Unsurlar

Stratance, blokzincirini ve NFT’leri kullanarak firmaların ve tedarikçilerin birlikte yer aldığı ihale, satın alma, tedarikçi yönetimi ve belge yönetimi süreçlerini güvenli, hızlı, basit ve şeffaf hale getirir. 

 

Bu yüzden, tüm süreçler Firma, Tedarikçi ve NFT başlıkları üzerinde kurgulanmıştır.

Stratance, blokzincirini ve NFT’leri kullanarak firmaların ve tedarikçilerin birlikte yer aldığı ihale, satın alma, tedarikçi yönetimi ve belge yönetimi süreçlerini güvenli, hızlı, basit ve şeffaf hale getirir. 

 

Bu yüzden, tüm süreçler Firma, Tedarikçi ve NFT başlıkları üzerinde kurgulanmıştır.

I. Firmalar

I. Firmalar

Stratance’a kolay şekilde kaydolan firmalar, “Herkese Açık”, “Katılım Firmanın Onayına Tabi” veya “Firmanın Tedarikçilerine Özel” gibi çeşitli türdeki ihaleleri basit ve hızlı şekilde oluşturur.

 

Teklif görüntüleme, teklif onayı, ihalenin iptali, favori tedarikçiler, yeni eklenen tedarikçiler gibi tüm işlemler tek bir platformdan, NFT’ler sayesinde hızlı ve güvenli şekilde yönetilir.

Stratance’a kolay şekilde kaydolan firmalar, “Herkese Açık”, “Katılım Firmanın Onayına Tabi” veya “Firmanın Tedarikçilerine Özel” gibi çeşitli türdeki ihaleleri basit ve hızlı şekilde oluşturur.

 

Teklif görüntüleme, teklif onayı, ihalenin iptali, favori tedarikçiler, yeni eklenen tedarikçiler gibi tüm işlemler tek bir platformdan, NFT’ler sayesinde hızlı ve güvenli şekilde yönetilir.

II. Tedarikçiler

II. Tedarikçiler

Tedarikçiler bir firmanın referansı ile Stratance’a kaydolabilir. Bu sayede, firmalar ihtiyaçlarına uygun ve referanslı tedarikçileri bulma ve referans kontrol süreçleri için harcadıkları zamanı en aza indirir.

 

Tedarikçiler ihaleye katılımlarını, belge paylaşımlarını ve ihale süreçlerini NFT’ler sayesinde hızlı ve güvenli şekilde yönetip takip eder.

Tedarikçiler bir firmanın referansı ile Stratance’a kaydolabilir. Bu sayede, firmalar ihtiyaçlarına uygun ve referanslı tedarikçileri bulma ve referans kontrol süreçleri için harcadıkları zamanı en aza indirir.

 

Tedarikçiler ihaleye katılımlarını, belge paylaşımlarını ve ihale süreçlerini NFT’ler sayesinde hızlı ve güvenli şekilde yönetip takip eder.

III. NFT

III. NFT

NFT kullanımı sayesinde firmaların ve tedarikçilerin Stratance’daki hesaplarında yaptıkları tüm işlemler blokzincirine zaman damgası ile kaydedilir. Tüm işlemlere dair veriler güvenli şekilde kronolojik olarak kayıt altına alınır.

 

Güvenli kayıt özelliği sonucunda, farklı ihaleler için en baştan başlanan tedarikçi bulma, tedarikçi atama, teklif alma, belgelerin yüklenmesi-toplanması-kontrolü ve buna benzer birçok sürecin tekrar etmesinin önüne geçilir.

 

Bu sayede tedarikçi yönetimi, belge yönetimi, ihale yönetimi ve benzer süreçler çok daha hızlı, basit ve verimli hale gelir.

Hedef Pazar

Hedef Pazar

Stratance’ın odağı belge bazlı iş süreçlerinin dönüştürülmesi olduğundan, ticari hayattaki her pazar ve ayrıca resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşları Stratance’ın çözümleri ve özellikleri için uygundur.

 

Bununla birlikte, tedarikçi sayısı ve belge yönetim süreçlerinin yoğunluğu çok üst düzeyde olan üretim, finans, telekomünikasyon, enerji, inşaat, perakende, sağlık gibi bazı sektörler ile devlet kurumlarının (merkezi idareler, belediyeler ve belediye iştirakleri, düzenleyici kurumlar) öncelikli hedef kategoriler olarak öne çıkması beklenmektedir.

Hedef Kitle

Hedef Kitle

Kurumların veya firmaların Satış, Satınalma & Tedarik Zinciri, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları ve yönetime dair tüm birimlerin yetkilileri Stratance için hedef kullanıcı kitlesidir.

Stratance Blokzinciri İçin Hyperledger Fabric

Stratance Blokzinciri İçin Hyperledger Fabric

Stratance platformu için Hyperledger Fabric unsurları ile oluşturulan özel bir blokzinciri kullanılmaktadır.

 

Hyperledger Fabric, Linux Vakfı tarafından desteklenen, orijinal kodlamasının IBM tarafından yapıldığı, uygulamada kurumsal blokzinciri çözümleri (entreprise blockchain solutions) standardı haline gelen, açık kaynak kodlu ve izne tabi (permissioned) modüler bir blokzinciri platformudur.

 

Modüler özelliği sayesinde Hyperledger Fabric, kurumlar için farklı kullanım amaçlarına göre uyarlanabilen tak-çalıştır (plug-and-play) unsurlara sahiptir. Bu unsurlar ile kurumların ihtiyaçlarına özgü farklı blokzincirleri oluşturulabilmektedir.

 

Hyperledger Fabric’in veri gizliliği sağlayan kontrol özellikleri ile bir blokzincirinde sadece paylaşılması istenen verilerin izne tabi olarak o blokzinciri ağına katılmış kurumlar ile paylaşılması mümkündür. Kısacası, paylaşılması istenen işlem verileri, sadece paylaşılmak istenen taraflarla paylaşılabilir.

 

2023 yılı Mart ayı itibarıyla Hyperledger Fabric’de yer alan şirket sayısı 148 iken, yazılan kod satırı sayısı 18.400.000’i bulmuştur.

Yol Haritası

Yol Haritası

2022

 

Kavram Kanıtı (Proof of Concept) çalışmaları

 

Stratance için kullanım örneklerinin, müşteri ihtiyaçlarının ve değer önerilerinin belirlenmesi

 

 

2023, İkinci Çeyrek

 

Ödeme sistemleri entegrasyonu için ilgili kurumlarla anlaşmaların yapılması

 

Ödeme sistemleri entegrasyonu için API hazırlanması

 

Node yapılarının oluşturulması

 

Hyperledger Fabric çerçevesinde Stratance blokzincirinin kurulması

 

 

2023, Üçüncü Çeyrek

 

Müşteriler ile sözleşmelerin imzalanması

 

Stratance’ın uygulamaya geçişi (sistemin canlıya alınması)

 

 

2023, Dördüncü Çeyrek

 

Müşteri ağının genişletilmesi

 

Stratance platformu için yeni modüllerin eklenmesi

 

 

2024, Birinci Çeyrek

 

Stratance blokzincirinin belirlenecek public blokzincirleriyle ve 2. – 3. katman blokzinciri çözümleri ile entegrasyonu 

Kurumsal

Kurumsal

Stratance Yazılım ve Teknoloji A.Ş., ana faaliyet konusu blokzinciri yazılımları geliştirmek, işletmek ve ticaretini yapmak olan, İstanbul merkezli bir şirkettir.

Kurucular

Kurucular

Uğur Canbaz

CEO

 

Makine mühendisi

 

Yapay zeka üzerine çalışan Dataguess Teknoloji,
Oyun, animasyon-film üzerine çalışan Ubik Studios,
Web2 ile Web3 veri analizleri üzerine çalışan Bubrise Teknoloji’nin kurucularındandır.

 

 

Doğa Özcan

CIO

 

Bilgisayar Mühendisi

 

Lisanslı nft-blokzinciri tabanlı fantezi futbol oyunu Scouthub’ı üreten Scouthub Labs Foundation’ın kurucularındandır ve CEO’sudur.

 

Deneth danışmanlık şirketinin kurucusudur. Yazılım ve eğitim konularında seminerler ve danışmanlıklar vermektedir.

 

Veli Uysal

CTO

 

Bilgisayar Mühendisi

 

Cruxia Labs’in kurucusu ve CEO’sudur.

Blokzinciri ve yazılım alanında danışmanlıklar vermektedir.

İlkeler

İlkeler

Stratance, müşterilerinin ihale, satın alım, tedarikçi yönetimi ve belge yönetimi süreçlerini güvenli, hızlı, basit ve şeffaf hale getirme amacı için her zaman aşağıda yer alan dört ilke ile hareket eder:

 

·      En güncel blokzinciri ve NFT çözümleri

·      Güçlü finansal yapı

·      Uygulamada mükemmellik (executional excellence)

·      Yasalara uyum (compliance)

Yönetim

Yönetim

Stratance’ın amacının ve her zaman gözeteceği ilkelerin hayata geçebilmesi için öncelikle Bilgi Teknolojileri, Finans ve Hukuk & Regülasyon alanlarının iyi yönetilmesi önemlidir.

 

Bu bakışla, Stratance’ın operasyonlarının teknik, mali ve hukuki yönlerden en verimli ve güncel şartlara ve yasalara uygun şekilde yönetilmesi için gerek Stratance bünyesinde gerek dışarıdan hizmet alımı yoluyla, bu alanlarda uzman kişiler ve kurumlar ile çalışılmaktadır.

 

Stratance’ın ticari operasyonları ileride yabancı ülkeleri de kapsadığında, aynı ilkeler doğrultusunda, yabancı uzmanlarla da çalışılacak ve ticari ve mali tüm hazırlıklar bu bakışla yapılacaktır.

Riskler

Riskler

Blokzinciri teknolojisi ve NFT’ler, farklı ülkelerde yasa koyucular tarafından farklı görüş ve uygulamalara tabi olabilirler. Bu görüş ve uygulamalar yasaklayıcı veya Stratance’ın işleyişindeki bazı özellikleri değiştirecek nitelikte olabilir. Bununla birlikte, Stratance’ın kurumsal süreçlere ve üyelere yönelik bir (B2B) platform olması ve NFT’lerin sadece güvenli veri sağlamaya yönelik olarak, ikincil satışlar olmaksızın kullanılması, Stratance’ın işleyişi açısından risk beklentilerini en aza indirmektedir.

 

Stratance içerisinde kullanılacak NFT’lerin yasal açıdan ileride bir ödeme aracı veya resmi kurumların iznine tabi başka türde bir araç veya varlık olarak tanımlanması durumu da riskler kapsamında düşünülebilir. Böyle bir ihtimalde, ileride getirilecek yasal kriterlere bağlı olarak, Stratance NFT’ler için gerekli tüm yasal izinleri alabilecek durumda olabilir ve böyle bir durumda yine NFT’lerin yasal tanımlarından ve gerekliliklerinden doğan riskler elimine edilebilir.

 

Stratance içerisinde kullanılacak NFT’lerin firmalar ve tedarikçiler tarafından sadece Stratance içerisindeki işlemlerde kullanılacağı ve ikincil satışları mümkün olmadığı için firmalar ve tedarikçiler açısından vergisel bir yükümlülük oluşturması beklenmemektedir. Bununla birlikte, bu konu ancak NFT’ler vergi açısından da yasal düzenlemeye kavuştuğunda net olarak belirlenebilir.

 

Hyperledger Fabric çerçevesinde kurulacak blokzincirinin işleyişi ve veri güvenliği açısından bugüne kadar gerçekleşen kullanımlara bakıldığında, Stratance ayrıca vurgulanması gereken riskli durumların olmadığı görüşündedir. Modüler bir yapı sunan Hyperledger Fabric bileşenleri, bugüne kadar birçok önemli şirket tarafından kullanılmış ve yukarıda ilgili kısımda da belirtildiği üzere, 2023 yılı Mart ayı itibariyle Hyperledger Fabric çerçevesinde yazılan kod satırı sayısı 18.400.000’i bulmuştur.

Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

Bu yasal uyarı (“Yasal Uyarı”), Stratance Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (“Stratance”) ve Stratance’ın bu bilgi dokümanında (“Bilgi Dokümanı”) belirtilen faaliyetlerine dair yasal uyarıları içermektedir.

 

Bilgi Dokümanı, içeriğinde yer alan tanımlar, özel isimler, bilgiler, açıklamalar, logolar, şemalar, görseller ve görsel anlatımlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm içeriği ile bir bütündür ve bu bütünlük içerisinde okunup yorumlanmalıdır.

 

Doğrudan veya dolaylı olarak Stratance veya Stratance’ın faaliyetleri ile ilgili olarak hukuki, mali, teknik, idari veya başka herhangi bir türde bir iş veya işlem yapacak veya Stratance’ı herhangi bir unsuru açısından inceleyecek olan tüm üçüncü kişilerin bu Yasal Uyarı’yı okuması, anlaması, değerlendirmesi ve herhangi bir tereddüt veya soru olması durumunda  info@stratance.io e-posta adresi üzerinden Stratance ile iletişimi geçmesi önemlidir.

 

Bilgi Dokümanı, Stratance veya Stratance’ın faaliyetleri ile ilgili olarak sadece bilgi amaçlı olup; Stratance, Stratance ismi ile işletilecek platform (“Platform”), bu Platform’a üye olacak kuruluşlar, Platform’un çalışma şekli ve performansı, Platform’a ilişkin planlar, öngörüler ve hedefler, Platform ve Platform’un işleyişi ile ilgili olarak alınan dış hizmetlerin ilerideki mevcudiyeti ile Platform içerisinde kullanılacak NFT’ler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir konuda Stratance, Stratance’ın kurucuları veya Bilgi Dokümanı’nda ismi veya ticari unvanı geçebilecek üçüncü kişiler tarafından verilen bir taahhüt, kefalet, garanti, teklif, yatırım teklifi, yatırım tavsiyesi, talep, menkul kıymetler için izahname, performans veya hizmet hedefi, mutabakat, anlaşma veya sözleşme olarak kullanılamaz ve yorumlanamaz.

 

Doğrudan veya dolaylı olarak, bu Bilgi Dokümanı’nda yer alan herhangi bir bilgiye güvenilmesinden kaynaklanan maddi veya manevi herhangi bir kayıp, hasar, zarar veya bu tür bilgilerdeki herhangi bir hata, ihmal veya yanlışlık veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir eylem için hiçbir yasal sorumluluk veya yükümlülük Stratance’a veya Stratance’ın kurucularına yüklenemez.

 

Hiçbir resmi merci veya düzenleyici kurum, bu Bilgi Dokümanı’ndaki bilgilerin hiçbirini incelememiş veya onaylamamıştır. Bu kapsamda, bu Bilgi Dokümanı ile ilgili olarak, herhangi bir ülkenin yasaları, düzenleyici gereklilikleri veya kuralları kapsamında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu Bilgi Dokümanı’nın yayınlanması, yayımlanması, çoğaltılması, dağıtılması, yayılması ve üçüncü kişilerin erişimine hazır hale getirilmesi yürürlükteki yasalara, düzenleyici gerekliliklere veya yönetmeliklere uyulduğunu tamamen garanti edemez.

 

Stratance, Stratance’ın faaliyet gösterdiği veya gelecekte faaliyet gösterebileceği ülkelerdeki resmi merciler, düzenleyici kurumlar veya hükümet organları tarafından bu Bilgi Dokümanı ile ilgili olarak yapılabilecek herhangi bir yorum, değerlendirme veya incelemeyi garanti edemez.

 

Bilgi Dokümanı’nda yer alan bilgilerin değerlendirilmesi veya bu bilgilere göre Stratance veya Stratance’ın faaliyetleri ile ilgili olarak hukuki, mali, teknik, idari veya başka herhangi bir türde bir iş veya işlem yapılması, söz konusu iş veya işlemlerin ilgili olduğu alanlar açısından danışmanlık hizmeti ve/veya uzman görüşü almayı gerektirebilir. Bu tip bir iş veya işlem öncesinde, konusunda uzman kişilerden hukuki, mali, vergisel, teknik vb. bilgilerin ve görüşlerin alındığından emin olunmalıdır.

 

Stratance, dilediği zaman ve herhangi bir sebebe dayanmaksızın, Bilgi Dokümanı’nda tek taraflı olarak her türlü değişiklik ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Stratance tarafından Bilgi Dokümanı’nda yapılan değişiklikler, Stratance’a ait www.stratance.io internet adresinde yayımlandığı an itibarıyla geçerli olur.

 

Stratance, Platform içerisinde kullanılacak NFT’ler için herhangi bir ülkede bir menkul kıymet veya başka türde bir sermaye piyasası aracı oluşturmayı veya bu amaçla yasal girişimlerde bulunmayı planlamamakta ve taahhüt etmemektedir. Platform içerisinde kullanılacak NFT’ler ile aynı türdeki NFT’lerin Türkiye Cumhuriyeti’nde veya Platform’un ileride yurtdışında da kullanılması durumunda yabancı ülkelerde geçerli olacak yasalar uyarınca menkul kıymet veya başka türde bir sermaye piyasası aracı veya emtia veya ödeme aracı veya başka herhangi bir şekilde hukuken tanımlanması durumunda, Stratance, Platform’un işleyişini askıya almak veya tamamen durdurmak ve NFT’lerin ilgili ülkede yasal olarak tanımlı kriterlere uyumunun sağlanması için gerekli başvuruları yapmak veya yapmamak konusunda tam bir tek taraflı takdir yetkisine ve hakkına sahiptir. Platform’un üyeleri hiçbir şekilde bu konuda Stratance’a karşı herhangi bir hak, talep veya yetki ileri süremez. Stratance’ın Platform’un işleyişine son vermesi durumunda, Platform’da işlem yapılan son iş günü sonu itibarıyla Platform’un üyelerinin Stratance’a karşı borç ve alacak durumları tespit edilir ve ilgili hukuki işlemler buna göre yapılır.

Adres

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No:4 İç Kapı No: 48 Ataşehir İstanbul / Turkey

İletişim

info@stratance.io

+90 (216) 912 46 10

© 2023 Stratance Yazılım Teknoloji A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır.

Adres

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No:4 İç Kapı No: 48 Ataşehir İstanbul / Turkey

İletişim

info@stratance.io

+90 (216) 912 46 10

© 2023 Stratance Yazılım Teknoloji A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır.

Adres

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No:4 İç Kapı No: 48 Ataşehir İstanbul / Turkey

İletişim

info@stratance.io

+90 (216) 912 46 10

© 2023 Stratance Yazılım Teknoloji A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır.